Prohlášení o přístupnosti

Společnost GEO-Tracks Naturparkland usiluje o bezbariérový přístup k těmto internetovým stránkám v souladu s bavorskou vyhláškou o bezbariérových informačních technologiích (BayBITV). BayBITV se zavádí v rámci technické revize webových stránek, která v současné době probíhá.

Níže uvedený obsah není přístupný z následujících důvodů:

b) nepřiměřená zátěž

Dokumenty ve formátu PDF
Hry

Vytvoření tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vytvořeno dne 13.09.2022 a vztahuje se na naše webové stránky: geotracks-naturparkland.de. Prohlášení bylo naposledy revidováno dne 13.09.2022. V souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí (EU) 2018/1523 vychází příprava prohlášení z aktuálního posouzení kompatibility webových stránek s požadavky směrnice (EU) 2016/2102 formou provedeného sebehodnocení.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Jakékoli nedostatky týkající se souladu s požadavky na přístupnost nám můžete nahlásit na adrese gemeinde@flossenbuerg.de.

Informace o obsahu, na který se nevztahuje směrnice, lze získat na adrese gemeinde@flossenbuerg.de.

Za přístupnost a zpracování sdělení obdržených prostřednictvím mechanismu zpětné vazby je zodpovědný:

Obec Flossenbürg
Hohenstaufenstrasse 24
92696 Flossenbürg

Telefon: 09603/9206-0

Fax: 09603/9206-25

E-mail: gemeinde@flossenbuerg.de

Web: www.flossenbuerg.de


Postup vymáhání

V rámci postupu vymáhání máte možnost podat online žádost o přezkum souladu s požadavky na přístupnost.

formularserver.bayern.de/intelliform/forms/rzsued/ldbv/ldbv/anforderungen_barrierefreiheit/index

Kontaktní údaje donucovacího orgánu:
Státní úřad pro digitalizaci, širokopásmové připojení a geodézii.
Středisko IT služeb Svobodného státu Bavorsko
Centrum pro prosazování a monitorování přístupných informačních technologií
St.-Martin-Strasse 47
81541 Mnichov
E-mail: bitv@bayern.de
www.ldbv.bayern.de/digitalisierung/bitv.html