Otisk

Informace podle § 5 TMG

Obec Flossenbürg (KöR)
Ulice Hohenstaufen 24
92696 Flossenbürg


Zastoupený

1. starostou
Thomas Meiler


Kontakt:

Telefon: 09603/9206-0
Fax: 09603/9206-25
E-mail: gemeinde@flossenbuerg.de

Odpovědný za obsah podle § 55 odst. 2 RStV

Thomas Meiler
1. starosta
Hohenstaufenstrasse 24
92696 Flossenbürg


Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS). Tu lze nalézt zde.
Naši e-mailovou adresu najdete v tiráži výše.
Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy podle § 7 odst. 1 TMG. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které nasvědčují nezákonné činnosti. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Pokud se o takovém porušení dozvíme, příslušný obsah neprodleně odstraníme.


Odpovědnost za odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tyto externí obsahy nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování rozpoznán. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení právních předpisů účelná. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, takové odkazy neprodleně odstraníme.


Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření nebo jakákoli forma komercializace takového materiálu nad rámec autorského zákona vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou autorská práva třetích stran respektována. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení autorských práv dozvíme, neprodleně takový obsah odstraníme.

Zdroje použitého obsahu

Wikipedia

Susanne Fischer Leaves of Trees (Zweitausendeins-Verlag 1983)

Steinbachs Biotopführer, Josef Reichholf (Pole a louka, les, mokřady, život a přežití v přírodě, 1988/89)

BUND, Úvodní stránka

NABU, domovská stránka

Bavorské státní výzkumné centrum pro zemědělství (LfL), domovská stránka

Německý svaz včelařů, domovská stránka

Stiftung Unternehmen Wald, domovská stránka

KREO - Časopis BioMarket, číslo 02/2023

Entomologický výzkum ekologického významu osik v Horní Falci a Středních Frankách 2020, zpráva o projektu Joachima Hableho, (Berching) 2021; řídící agentura projektu Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern e.V., financováno Bavorským fondem ochrany přírody.

Gunter Steinbach - Divoké květiny naší vlasti

Steinbachův průvodce biotopy, Josef Reichholf - Pole a louky

Steinbachův průvodce biotopem, Josef Reichholf - Les

Steinbachův průvodce biotopy, Josef Reichholf - Mokřady

Barevný průvodce přírodou, Josef Reichholf - Obojživelníci a plazi

Barevný průvodce přírodou, Josef Reichholf - Plané květiny

Susanne Fischer - Listy stromů

Heiko Bellmann - Pozorování vážek - určování

Heiko Bellmann - Kobylky - pozorování - určování

Rainer Wölfel, Dr. Rainer Schöller, Michael Scholz, Karl Heinlein - Kloboukovité rostliny

Domovská stránka - Spolková agentura pro životní prostředí Německo

Domovská stránka - Bavorský zemský úřad pro životní prostředí

Domovská stránka - Bavorský spolek pro ochranu ptáků (LBV)

Wikipedia

Zvukové stopy: Troglodytes troglodytes song.ogg,


Obrázky:

Použité obrázky pocházejí z: Flossenbürg, Christian-Bieri, Kathrine Andi, Yuval Helfman, Sander Meertins, Schmutzler-Schaub, Rolf Müller, Benny Trapp, Wojciech, Alex-1910, Rhönbergfoto,Weltenbummler, Ihorhvozdetskiy, Vaitekune, StockPhotoAstur, Darknightsky, Savo Ilic, Erni, Rolf Müller, Lukas, Giovanni, KPixMining, Haiderose, AL-U-MA, Aggi Schmid, O. Riepe, Zakaria Laperashvili, Mathias, Creativenature, Nora, Henk, Karin Jähne, Maria, Maximilian, Jolanthe, Elharo, Wiltrud, ON-Photography, Elles Rijsdijk, Olha Rohulya, Armin Staudt, Martina Berg, Antrey, Maciej Bonk, Rainer Fuhrmann, Wirestock, Kazakova Maryia, Robert Mertl, Alexander Oberst, Olyasolodenko.

Použité snímky pocházejí z: Jürgen Kottmann, aleoks, smallredgirl, venars.original, Ionescu Bogdan, Natureimmortal, harri, chris, Sander Meertins, Marc, kathomenden, Karin Jähne, TashaBubo, Damian, artem, Nitr, Carola Vahldiek, Vera Kuttelvaserova, Olivier-Tuffé, la_vanda, schankz, Heike Rau, dieter76, Volodymyr Kucherenko, pit24, upixa, Lutz, ClaraNila, Klaus Nowottnick, Peter, Gudellaphoto, Jürgen FälchleJenny, nndanko, yanikap, schulzie, Alla Dmitriuk, THANAGON, Елена Труфанова, Maren Winter, Kathrine Andi, alexanderoberst, bobby310, AVTG, Gucio_55, Alekss, Dieter76,Milan,Designpics, Gert-Jan van Vliet, Ivan Rusek, Jürgen Kottmann, Szymon Bartosz, Alexander, Rainer Fuhrmann, saad, JenkoAtaman, Maren Winter, creativenature.nl, Photo-SD, bennytrapp, Helmut Heimpel, JuergenL, Rolf Müller, Uwe Zweig, KPixMining, Irottländer, Vera, Sander Meertins, Marc, Rolf Müller, Savo Ilic, Kuttelvaserova, Daniel Prudek, JuergenL, Micro Graul,Erni, Dagmar Gärtner, Volodymyr Korenkor, Karin Jähne, RamanauzL, pixelunkat, Raffalo, Simon Kraus, 0pidanus, Büro Z, saratm

Dále byly použity obrázky z našeho vlastního portfolia, které podléhají autorským právům a nesmí být dále šířeny bez našeho písemného souhlasu.

Ostatní obrázky byly získány z bezlicenčních zdrojů, jejichž autoři se vzdávají práva na bezplatné uvedení jména a autorství.

Pokud jsme se zde i přes pečlivou kontrolu dopustili chyby, upozorněte nás, prosím.


Facebook a Instagram

Tento otisk se vztahuje také na naši stránku na Facebooku a Instagramu.

Dále pro naše stránky na sociálních sítích platí následující netiketa a pravidla:

Budeme rádi, když na naší stránce zveřejníte komentáře, fotografie, videa a odkazy. Abychom však zajistili, že se VŠEM návštěvníkům našich stránek na sociálních sítích budou líbit, žádáme vás, abyste dodržovali následující pravidla:

  • Nezveřejňujte nezákonný obsah (urážky, rasistické a pravicově extremistické příspěvky, nezákonné příspěvky).
  • Nezveřejňujte sexistické, pornografické nebo násilí oslavující materiály.
  • Nezanechávejte inzeráty ani vícenásobné příspěvky
  • Nezveřejňujte nevhodné komentáře nebo diskriminaci
  • Buďte uctiví a konstruktivní
  • Nezveřejňujte citlivé údaje
  • Jazykem nástěnky je němčina
  • Dodržujte podmínky používání Facebooku a Instagramu

Vyhrazujeme si právo odstranit příspěvky, které porušují tato pravidla (nebo jsou nevhodné či nevhodné dle uvážení provozovatele), bez komentáře. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za komentáře, odkazy, fotografie nebo videa zveřejněné uživateli. Tyto příspěvky nemusí vždy odrážet názor provozovatele stránek.

Rádi bychom upozornili, že jediným účelem našich stránek na sociálních sítích je poskytovat informace o obci Flossenbürg a o nejnovějším dění na radnici. Stranické nebo názorotvorné příspěvky zde nebudou zveřejňovány! Stejně tak je zakázáno, aby návštěvníci těchto stránek vkládali pod naše příspěvky stranické nebo názorotvorné příspěvky. Takové příspěvky budou okamžitě smazány. Děkujeme vám za pochopení!

Z administrativních důvodů a z důvodu ochrany osobních údajů nám nelze zasílat soukromé zprávy na naši stránku na Facebooku ani na Instagramu. Totéž platí pro příspěvky na naší nástěnce pinboard. Pokud máte obavy, obraťte se prosím přímo na zaměstnance radnice (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). Stejně tak lze úřední záležitosti objasnit pouze pod telefonním číslem / e-mailovou adresou uvedenou v tiráži nebo osobně na radnici. Prosíme o pochopení!

Koncepce realizace - návrh - text

Partnerství kanceláře Hartisch-Hofberger - www.diehartisch.de

Technická realizace

pixelbrand GbR - www.pixelbrand.de


Váš odkaz na nás!

Obec Flossenbürg
Hohenstaufenstrasse 24
92696 Flossenbürg

Telefon: 09603/9206-0

Fax: 09603/9206-25

E-mail: gemeinde@flossenbuerg.de

Internetové stránky: www.flossenbuerg.de